Organisatie

AB hulp Twente

AB hulp Twente is een kleinschalige en professionele organisatie. Vanaf 2004 is AB hulp Twente uitgegroeid tot een begrip in de regio. AB hulp Twente is HKZ gecertificeerd, de klant staat centraal en wordt er voortdurend gewerkt aan verbetering van de geboden zorg.

AB hulp Twente streeft naar de juiste match tussen cliënt en medewerker, waarbij respect en vertrouwen centraal staan. De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente of het CIZ. Er wordt efficiënt en effectief gewerkt. AB hulp Twente doet dit onder andere door de bewustwording bij de cliënten te vergroten; waarom krijgt u zorg en waarom bieden wij zorg? Daarnaast staat het geluksgericht werken centraal. AB hulp Twente prikkelt cliënten te blijven kijken naar zijn/haar persoonlijke drijfveren. Dit stimuleert cliënten verantwoording te nemen voor eigen geluk.

Cliëntenraad

Binnen AB hulp Twente is een cliëntenraad actief. Het doel van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de mede cliënten te behartigen en tevens de kwaliteit van de organisatie te waarborgen.

De cliëntenraad bestaat uit vijf cliënten en komt vijf keer per jaar bijeen. De cliënten van AB hulp Twente kunnen middels een ideeënbus input geven voor de cliëntenraad. Cliënten kunnen ook via de begeleider vrijblijvend ideeën aandragen. Deze worden in de vergadering besproken en opgepakt.

Klachtenprocedure 

AB hulp Twente doet er alles aan om kwalitatief goede zorg te bieden. Om dit te waarborgen vindt AB hulp Twente het van belang aandacht te hebben voor u als cliënt. Heeft u een verbeterpunt, idee of compliment? Maak dit dan kenbaar aan de organisatie. Wij behandelen uw reactie in vertrouwen.

Wilt u meer informatie over de vertrouwenspersoon en/of onafhankelijke geschillencommissie? Dan kunt u contact opnemen. AB hulp Twente is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 0541-534232.

» Klachtenprocedure

Privacy reglement

Wilt u inzage in het privacy reglement van AB hulp Twente? Klik dan hier of neem dan contact met ons op.

Hoe gaat AB Hulp Twente om met duurzaamheid?

  • Medewerkers kunnen gebruik maken van een elektrische fiets
  • Verlichting in het kantoorpand gaat automatisch uit
  • Afval wordt gescheiden
  • Onnodig printen wordt voorkomen
  • Er wordt dubbelzijdig en zwart-wit geprint
  • Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom

Kwaliteitsrapport GGZ