logo

Indicatie

Geen wachtlijsten!

Voor de ambulante begeleiding en dagbesteding zijn er normaliter geen wachtlijsten. Zodra de gemeente of het zorgkantoor een indicatie heeft afgegeven, wordt de zorg binnen 2 weken opgestart! Wilt u meer informatie en/of advies? Of wilt u weten of u over de juiste indicatie beschikt? We helpen u graag met uw vraag. Dit kan telefonisch via 0541-534232 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur) of per mail via info@abhulptwente.nl

Hoe kunt u een indicatie krijgen

Hebt u nog geen indicatie? Dan kunt u zich aanmelden bij het WMO loket van uw gemeente.

Eigen bijdrage CAK

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning vanuit de Wmo. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Wanneer u een indicatie heeft vanuit de

Previous slide
Next slide

Gemeente of het Zorgkantoor dan wordt er mogelijk een eigen bijdrage gevraagd. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt u hiervoor de factuur. De eigen bijdrage voor de Wmo vanaf 2020 is maximaal € 19,00 per maand. Sommige gemeenten hebben minimabeleid. Wilt u meer weten over uw eigen bijdrage klik dan hier.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wettelijk gezien heeft u recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen o.a. Wmo-ondersteuning, jeugd en gezin, wonen, onderwijs, zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw. Indien u Wlz-zorg aan wilt vragen bij het CIZ, dan kunt u ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. Wilt u gebruik maken van deze ondersteuning? Dan kunt u deze aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Wanneer u al wel zorg ontvangt vanuit de Wlz, dan kunt u voor cliëntondersteuning contact opnemen met het zorgkantoor.