logo

Ondersteuning bij zelfstandig leven

AB hulp Twente biedt ambulante begeleiding op basis van een indicatie Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz). Deze begeleiding geeft AB hulp Twente aan mensen die in het dagelijks leven ondersteuning behoeven door een handicap of beperking. De hulp en begeleiding vindt plaats daar waar het nodig is, individueel thuis of op het werk.

Samen met een gekwalificeerd zorgprofessional kijkt de cliënt naar wat hij/zij goed kan en waar hij/zij ondersteuning bij nodig heeft. Samen met de cliënt wordt er een zorgplan opgesteld, zodat de cliënt en begeleider weten aan welke doelen er wordt gewerkt.

AB hulp Twente denkt in mogelijkheden, zoekt naar oplossingen en kijkt naar de kansen die iedere cliënt heeft om gelukkig te zijn. AB hulp Twente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en zelfstandigheid wordt vergroot om thuis te kunnen blijven wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet langdurige zorg:

 

 • Gezond houden van de financiële situatie
 • Invulling eerste levensbehoeften
 • Taken in en om het huis
 • Voorkomen isolement
 • Het nemen van besluiten
 • Zelfverzorging
 • Assertiviteit
 • Participeren in de maatschappij/wijk
 • Zelfstandig (blijven) wonen
 • Mobiliteit
 • Gezond leven
Previous slide
Next slide