Ab Hulp doet er alles aan om kwalitatief goede zorg te bieden. Om dit te waarborgen vindt Ab Hulp het van belang aandacht te hebben voor u als cliënt. Heeft u een verbeterpunt, idee of compliment? Maak dit dan kenbaar aan de organisatie. Wij behandelen uw reactie in vertrouwen.

Wilt u meer informatie over de vertrouwenspersoon en/of onafhankelijke geschillencommissie? Dan kunt u contact opnemen. Ab hulp is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 0541-534232.