logo

Wat doen we

Ondersteuning in de eerste levensbehoeften, huishoudelijke taken, financiën

Zinvolle dagbesteding, aangaan en onderhouden van sociale contacten