Wat doen we

Ab hulp biedt ambulante begeleiding op basis van een indicatie Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) en Wet langdurige zorg (Wlz). Deze begeleiding geeft Ab hulp aan mensen die in het dagelijks leven ondersteuning behoeven door een handicap of beperking. De hulp en begeleiding vindt plaats daar waar het nodig is, individueel thuis of op het werk.

Samen met een gekwalificeerd zorgprofessional kijkt de cliënt naar wat hij/zij goed kan en waar hij/zij ondersteuning bij kan gebruiken. In overleg met de cliënt wordt er een plan opgesteld voor de begeleiding. Ab hulp denkt in mogelijkheden, zoekt naar oplossingen en kijkt naar de kansen die iedere cliënt heeft. Ab hulp vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en zelfstandigheid wordt vergroot om thuis te kunnen blijven wonen.

Naast thuisbegeleiding biedt Ab hulp ook Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD). Deze ondersteuning is gericht cliënten in contact te brengen met anderen, contacten te onderhouden en deel te nemen aan de maatschappij. Op het wijkcentrum wordt er een kledingbeurs en creatieve middag georganiseerd.

Ook is het mogelijk om de maandag, woensdag en/of donderdag gezellig deel te nemen aan een van onze kookgroepen! Op de dinsdagavond organiseren wij een computercursus. Iedereen die vragen heeft over de computer, tablet of telefoon is van harte welkom!


Ondersteuning Zelfstandig Leven en Wet langdurige zorg (Wlz):

 • Gezond houden van de financiële situatie
 • Invulling eerste levensbehoeften
 • Taken in en om het huis
 • Voorkomen isolement
 • Het nemen van besluiten
 • Zelfverzorging
 • Assertiviteit
 • Participeren in de maatschappij/wijk
 • Zelfstandig (blijven) wonen
 • Mobiliteit
 • Gezond leven

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname:

 • Zinvolle dagbesteding
 • Aangaan en onderhouden van sociale contacten
 • Deelname aan activiteiten
 • Ontlasten van de mantelzorger

Wijkgerichte activiteiten:

 • Koken
 • Computercursus
 • Kledingbeurs
 • Bingo
 • Creatieve middag

Voor informatie en locaties kunt u contact opnemen met  06-24320192